Gabriela BÁRTOVÁ

Bachelor's thesis

Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku v rámci školy v přírodě

Motion activities of children in kindergarten whithin the school in nature
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami v přírodě u dětí předškolního věku. Má pomoci učitelům, vychovatelům a všem, kteří rádi tráví čas s dětmi, uvědomit si, jak je důležitý pohyb a čas strávený ve volné přírodě. Odpovídá na otázky, jak u dětí pěstovat již od raného věku kladný vztah k pohybu, že pohyb v přírodě, by se měl stát součástí jejich života, potřebou i zábavou. Jedna s možností …more
Abstract:
Bachelor Thesis deals with physical activities in nature with pre-school children. It helps teachers, educators and anyone who likes to spend time with children, to realize the importance of movement and time that we spent outside. Thesis answers to the question of how to encourage a positive attitude to movement from a young age, that movement in nature and should become a part of their life, need …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÁRTOVÁ, Gabriela. Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku v rámci školy v přírodě. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta