Bc. Tereza Jančová

Diplomová práce

Průběh procesu "coming out" u gayů

The process of coming out in gay men
Anotace:
Práce se zabývá procesem prvního vnějšího coming out, tedy prvního odhalení homosexuální identity druhému člověku, u dospělých gayů. Zkoumaný vzorek tvoří 6 homosexuálně orientovaných mužů ve věku od 22 do 37 let. Úvod teoretické části práce je zaměřen na širší poznatky o homosexualitě, na příčiny jejího vzniku, na její prevalenci apod. Dále se tato část zabývá procesem coming out, jeho fázemi, časovým …více
Abstract:
The paper deals with first disclosure of sexual orientation in adult gay men. Research sample consists of 6 homosexual men in age from 22 to 37 years. Theoterical part is concentrated on wider findings about homosexuality, on causes of its formation, its prevalence etc. This part is also concerned with coming out process, its stages, time aspect and also its specifics in various social contexts. End …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií