Bc. Kateřina ŠTANCOVÁ

Diplomová práce

Autismus a překlad

Autism and translation
Anotace:
Překlad je součástí všech společností a kultur, kdy jeho úlohou je nejen zprostředkovávat komunikaci mezi rozdílnými světy, ale také dosažení porozumění ke zdánlivě uzavřeným kulturám. Autismus jako vývojová porucha představuje uzavřený svět, který je nesouměřitelný se světem majoritní společnosti. V mé diplomové práci jsou proto diskutovány takové oblasti, jako je uzavřenost autismu spojená s projevy …více
Abstract:
Translation is part of all societies and cultures, where its role is not only to mediate communication between different worlds, but also to achieve understanding in seemingly closed cultures. Autism as a developmental disorder represents a closed world that is incommensurable with the world of mainstream society. My thesis therefore discusses areas such as the closedness of autism related to the manifestations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTANCOVÁ, Kateřina. Autismus a překlad. Plzeň, 2023. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/