Mgr. Barbora Číhalová

Master's thesis

Média v každodenním životě totální instituce: mediální praxe klientů dětského diagnostického ústavu

Media in everyday life of total institution: media practice of a children diagnostic asylum inmates
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na roli médií v každodenním životě klientů dětského diagnostického ústavu se zřetelem na charakteristiku tohoto prostředí a osobnostní vlastnosti klientů. Obecně spadá do oblasti výzkumů věnujících se roli médií v každodenním životě dospívajících dětí. Toto poměrně klasické téma je však v práci zasazeno do kontextu dětského diagnostického ústavu, totální instituce, …more
Abstract:
This thesis focuses on the role of media in everyday life of children diagnostic asylum inmates with respect to the environmental characteristic and personal features of the inmates. This thesis generally deals with the area of research devoted to the role of media in everyday life of adolescents. This quite a classic theme, is implemented in the context of total institution - children's diagnostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií