Theses 

Úloha městské policie v programech prevence kriminality v městě Chomutov v období 1996-2010 – Bc. Iva Ejim

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iva Ejim

Bakalářská práce

Úloha městské policie v programech prevence kriminality v městě Chomutov v období 1996-2010

Role of Municipal Police in Programs of Crime Prevention in Chomutov City during Spell since 1996 till 2010 year

Anotace: V roce 1991 využilo město Chomutov cestou obecního zastupitelstva zákonnou možnost zřízení obecní (městské) policie přijetím obecně závazné vyhlášky. 1.ledna 1993 došlo k rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky. Vláda České republiky kromě základních funkcí státu započala budovat i systém prevence kriminality. Dne 1.ledna 1996 na Ministerstvu vnitra České republiky vznikl odbor prevence kriminality. V roce 1996 byly též vyhlášeny první dotační tituly sociální a situační prevnce na místní úrovni pro obce a města České republiky. Město Chomutov bez odkladu v roce 1996 využívá příležitosti zapojení se do projektů prevence kriminality na místní úrovni vyhlášené MV ČR. Aktivní zapojení města trvá do dnešních dnů.

Abstract: In 1991 the representatives of the mayor city Chomutov used a legal way of an establishing municipal police by accepting general public announcement. The 1st January 1993 is the day when the republic of Czechoslovakia split up and the new Czech Republic was created. The goverment of the Czech Republic beside of its general duties has begun to built a system of crime prevention all over the country. The new interresort Republic department of crime prevention was established. The new department of crime prevention was established at the Czech ministry of the Interior in the 1st January 1996. During this year the first grand titles of social and situation prevention had been claimed at the local level for towns and cities of the Czech Republic. The Chomutov city immediately used the possibilities to join into projects of crime prevention at the level announced by Ministry of the Interior. The Chomutov city has been active member of these projects till these days.

Klíčová slova: Program prevence kriminality, projekty sociální prevence, projekty situační prevence, strategie prevence kriminality, městská policie, dotace, samospráva, Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky, zákon, spolupráce, pracovní skupiny Crime prevention program, social prevention projects, projects of situation prevention, strategy of crime prevention, municipal police, grants, self-goverment, Department of crime prevention of Ministry of the Interior of the Czech Republic, law, co-operation, teams (working groups)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz