Bc. Veronika Rychlá

Diplomová práce

Informovanost rodičů o ontogenetickém vývoji řeči

Parents awareness of the ontogenetic development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informovaností rodičů o ontogenetickém vývoji řeči. Hlavním cílem práce byla analýza informovanosti rodičů dětí předškolního věku o ontogenetickém vývoji řeči. V první kapitole je popsána komunikace, definice pojmů jako je řeč a jazyk, formy a klasifikace narušené komunikační schopnosti. Druhá kapitola se věnuje ontogenezi řeči, stadii vývoje řeči, jazykovým rovinám v ontogenezi …více
Abstract:
This diploma thesis deals with parents’ awareness of the ontogenetic development of speech. The main aim of the thesis was to analyze pre-school children parents’ awareness of the ontogenetic development of speech. The first chapter defines communication and terms such as speech or language and the classification of disturbed communication ability. The second chapter describes the ontogenesis of speech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika