Bc. Karel Pavelek, DiS.

Diplomová práce

Moderní technologie v sociálních a zdravotních službách v České republice

Modern technologies in social and health services in the Czech Republic
Anotace:
Magisterská práce se zabývá tématem moderních technologií ve dvou sektorech péče o člověka, tj. v oblasti zdravotních a v oblasti sociálních služeb. Obě oblasti jsou v rámci České republiky vzájemně odděleny a jsou začleněny pod různá ministerstva. Oblast zdravotních služeb je obecně na tom lépe ve využívání digitálních přístrojů, software apod. než oblast sociálních služeb, ale i zde můžeme nalézt …více
Abstract:
Thesis deals with the topic of modern technologies in two sectors of human care, field of health and field of social services. Both areas are separated from each other in the Czech Republic and are incorporated under different ministries. The field of health services is generally better in the use of digital tools, software etc. than the field of social services, but even in health service field we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/l11a4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Baďurová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě