Bc. Kateřina Koželková

Bakalářská práce

Molekulární mechanismy vzniku chromozomových aberací

Molecular mechanisms of chromosome rearrangements
Anotace:
Je známo, že vrozené strukturní přestavby chromozomů mohou být významnou příčinou mnoha genetických onemocnění člověka. K jejich identifikaci se dlouhou dobu rutinně používaly vedle metod klasické cytogenetiky zejména techniky molekulární cytogenetiky jako je FISH či array-CGH. V současné době se začínají i v této oblasti využívat metody celogenomového sekvenování, které na základě analýz DNA sekvencí …více
Abstract:
It is known that chromosomal abberations may be an important cause of many human genetic diseases. For a long time they have been identified by molecular cytogenetics techniques like FISH or array-CGH, alongside with methods of classic cytogenetics. Nowadays, the methods of whole genome sequencing, which bring new informations about mutational mechanisms leading to formation of chromosome abberations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Romana Zaoralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta