Bc. Anna Geryšerová

Diplomová práce

Používání finského pasiva českými rodilými mluvčími na základě korpusu LAS2

Use of the finnish passive voice by Czech speakers based on the LAS2 corpus
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá používáním finského pasiva českými studenty na základě korpusu LAS2. Teoretická část se věnuje jazykové akvizici, korpusové lingvistice a finskému pasivu. Cílem praktické části je zjistit, jak čeští studenti finské pasivum používají, jaký vliv má mateřský jazyk a jak se liší používání finského pasiva českými a finskými studenty.
Abstract:
Master's thesis deals with the use of the finnish passive voice by Czech students based on the LAS2 corpus. The theoretical part is dedicated to the language acquisition, the corpus linguistics and the finnish passive voice. The aim of the practical part is to ascertain how Czech students use the finnish passive voice, what influence the mother tongue has and how the use of the finnish passive differs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika

Práce na příbuzné téma