Kamila NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Komparace obálek, editorialů a rozhovorů v časopisech Echo, Respekt a Týden

The comparison of the social magazines Echo, Respekt and Týden
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá komparací týdeníků Echo, Respekt a Týden. Jedná se o týdeníky, které mají společnou charakteristiku: zpravodajsko-společenský týdeník. Zmiňovaná periodika jsou si zároveň konkurencí, neboť se zaměřují na podobnou cílovou skupinu. Práce na základě komparace obálek časopisů, editorialů a rozhovorů v časopisech zjišťuje shodné a rozdílné charakteristiky zvolených týdeníků …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the comparison of weekly magazines Echo, Respekt and Týden. It is about weekly magazines, which have the same characteristics: news/social weekly. These periodicals are competitors to each other, because they focus on similar target readers. The thesis looks into the identical and different characteristics of the chosen weekly magazines on the basis of comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Kamila. Komparace obálek, editorialů a rozhovorů v časopisech Echo, Respekt a Týden. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika