Kamila NOVOTNÁ

Bachelor's thesis

Komparace obálek, editorialů a rozhovorů v časopisech Echo, Respekt a Týden

The comparison of the social magazines Echo, Respekt and Týden
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá komparací týdeníků Echo, Respekt a Týden. Jedná se o týdeníky, které mají společnou charakteristiku: zpravodajsko-společenský týdeník. Zmiňovaná periodika jsou si zároveň konkurencí, neboť se zaměřují na podobnou cílovou skupinu. Práce na základě komparace obálek časopisů, editorialů a rozhovorů v časopisech zjišťuje shodné a rozdílné charakteristiky zvolených týdeníků …more
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the comparison of weekly magazines Echo, Respekt and Týden. It is about weekly magazines, which have the same characteristics: news/social weekly. These periodicals are competitors to each other, because they focus on similar target readers. The thesis looks into the identical and different characteristics of the chosen weekly magazines on the basis of comparison of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÁ, Kamila. Komparace obálek, editorialů a rozhovorů v časopisech Echo, Respekt a Týden. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Journalism