Ing. Emil Řezanina

Master's thesis

Návrh modelu železniční sítě s využitím technologie Oracle Spatial Topology and Network Data Models

Design of a railway network model using the Oracle Spatial Topology and Network Data Models
Anotácia:
V teoretické části práce jsou popsány technologie pro uchovávání multidimenzionálních dat a popis datových struktur vhodných pro reprezentaci vybraného segmentu železniční sítě.
Abstract:
The theoretical section describes technologies for multidimensional data storage and description of data structure suitable for the representation of the selected segment of the railway network.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezanina, Emil. Návrh modelu železniční sítě s využitím technologie Oracle Spatial Topology and Network Data Models. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky