Theses 

Produkt jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Lukáš Hlaváček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Hlaváček

Bachelor's thesis

Produkt jako zdroj konkurenční výhody

Product as the source of a competitive advantage

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem produktu jako zdroje konkurenční výhody. V současné konzumní společnosti je většina produktů, které společnosti uvádějí na trh, stejného charakteru. Je tedy nezbytně nutné vytvořit takovou přidanou hodnotu, která produkt učiní jedinečným a odliší jej od konkurenčních produktů. Bakalářská práce se soustředí na společnost Apple a její vlajkový produkt iPhone. Bakalářská práce má dva cíle, prvním je definování konkurenceschopnosti zkoumaného produktu včetně jeho výhod, nevýhod i definice žádanosti mezi zákazníky. Cíle je dosaženo analýzou společnosti Apple. Druhým cílem je zjištění, proč si lidé volí zkoumaný produkt před ostatními produkty na trhu a zda tomu opravu tak je. K dosažení druhého cíle je použito dotazníkové šetření.

Abstract: The topic of the Bachelor Thesis is Product as source of a competitive advantage. In the current consumer society are most of the products, which are produced and released into market, with the same character. Due to the fact, it is absolutely necessary, for the companies, to add extra value, which makes the product unique and different from the competition.The Bachelor Thesis focuses on Apple company and its main product, iPhone. The Bachelor Thesis includes two main goals, first one is defining competitiveness of examined product as well as its advantages, disadvantages and customers demand. In addition the first goal includes complete analyzes of Apple company. The second goal of the Bachelor Thesis is detection, why do people prefer examined product before any other products in the market and if it is so. Set questionnaire is used in order to achieve the second goal.

Keywords: Produkt, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, marketingový mix, inovace, SWOT analýza

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/4/2019 06:28, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz