Bc. Kateřina Šťastná

Diplomová práce

Romantismus, snění a imaginace

Romanticism, dreaming and imagination
Anotace:
Diplomová práce „Imaginace a snění v anglickém romantismu“ pojednává o významu obraznosti a snění pro kulturu Anglie 19. století. Tyto pojmy propojuje s díly vybraných romantických autorů a pokouší se určit, jaký vliv mělo snění na romantickou imaginaci, a ta dále na tvůrčí proces. Otázka imaginace má význam jak pro obecnou estetiku, tak pro psychologii tvorby a umění. Zájem romantických autorů se …více
Abstract:
Diploma thesis „Imagination and dreaming in English romanticism“ deals with the meaning of imagination and dreaming in the culture of England in 19th century. It connects these terms with works of selected romantic authors a attemps to determine what kind of influence dreaming had on Romantic imagination and what influence imagination had on creative process. Imagination is important not only to general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta