Kristýna MARKOVÁ

Bakalářská práce

Malá kolekce oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka ...)

Small collection of clothing, where basic element is motive, tread or other detail (print, embroidery ...)
Anotace:
Tato bakalářská práce vychází z trendů pro sezónu jaro/léto 2016, zároveň je také inspirovaná africkou kulturou. Nosným prvkem této kolekce je použitá dekorační technika, která spojuje dobře známé sámkování s našíváním paracordové šňůry.
Abstract:
This bachelor thesis is based on fashion trends for season sprin/summer 2016 and too on african culture. Most important element of this collection is used decorative technique, which combine well-knewn tucks with hand sewing the cord.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akad. mal. Helena Krbcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Kristýna. Malá kolekce oděvů, ve které je základním prvkem motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka ...). Plzeň, 2016. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářský studijní program / obor:
Design / Fashion design, specializace Design oděvu

Práce na příbuzné téma