Bc. Lucie Mirandová

Diplomová práce

Politische Rede und ihre stilistischen Mittel. Dargestellt am Vergleich politischer Reden von Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Guido Westerwelle

Political Speech and it's Stylistic Resources. Listed as political speeches comparison among Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier and Guido Westerwelle
Abstract:
My dissertation "Political speech and It’s stylistic resources. Listed as political speeches comparison among Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier and Guido Westerwelle" is divided in to two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the German political parties CDU, FDP, SPD and their representatives, rhetoric, persuasion and stylistics, in which I focus on individual stylistic …více
Abstract:
Má diplomová práce „Politická řeč a její stylistické prostředky. Znázorněny na srovnání politických řečí od Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier a Guido Westerwelle“ se dělí do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části charakterizuji německé politické strany CDU, FDP, SPD a jejich představitele, rétoriku, persuasi a stylistiku, při níž se zaměřuji na jednotlivé stylistické prostředky …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta