Bc. Gabriela PEJSAROVÁ

Diplomová práce

Sexuální zneužívání dětí

Sexual abuse of children
Anotace:
V teoretické části je práce zaměřena na vymezení základní pojmů CAN, CSA a CSEC a jejich forem. Popisuje sexuální zneužívání dítěte v rodině. Vymezuje psychické projevy a následky sexuálního zneužívání, prevenci a diagnostikou CSA. V dalších kapitolách popisuje některé zvláštnosti související se sexuálním zneužíváním jako je osoba nezneužívajícího rodiče, agresivitě jako projevu i následku sexuálního …více
Abstract:
My work is focused on the basic terms CAN, CSA and CSEC and their forms in the theoretical part. It describes sexual abuse of children in a family. It delimites mental exhibition and consequences of sexual abuse, prevention, diagnostics CSA. In other parts it describes some difficulties releated to sexual abuse as a parent who doesn´t abuse, aggression as an exhibition and consequence of sexual abuse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEJSAROVÁ, Gabriela. Sexuální zneužívání dětí. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce