Theses 

Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi – Bc. Ivana Halbichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana Halbichová

Bakalářská práce

Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi

Basic financial indicators and their application in practise

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou základních finančních ukazatelů a jejich uplatněním ve vybrané společnosti Alco Controls, spol. s r. o. První dvě kapitoly pojednávají o teoretickém základu finančních ukazatelů jako nástrojů finanční analýzy, klasifikaci finančních ukazatelů a metodách jejich zpracovávání. Následuje kapitola zaměřená na vybrané poměrové ukazatele a způsoby jejich výpočtu. Poté následuje praktická část práce věnovaná společnosti Alco Controls, spol. s r. o. a praktickému využití poměrových ukazatelů. Tato část práce je zaměřena na profil společnosti, na finanční řízení firmy a používání firemních ukazatelů. V poslední kapitole se provádí horizontální a vertikální analýza firmy společně s výpočtem poměrových ukazatelů. Závěrem je provedeno hodnocení poměrové analýzy.

Abstract: This bachelor work deals with the basic financial indicators and their use in company Alco Controls, spol. s r. o. First two chapters include information about theoretical base of financial indicators as a tool for financial analysis, then classification of financial indicators and the methods of their use. After that follows the practical part of work which is dedicated to company Alco Controls, spol. s r. o. and to practical use of financial ratios. This part of work focuses on the company?s profile, its financial management and corporate indicators. In the last chapter are made horizontal and vertical analysis of the company together with the calculation of financial ratios. In conclusion is made evalution of the ratio analysis.

Klíčová slova: Finanční ukazatele, finanční analýza, účetní výkazy, poměrová analýza, poměrové ukazatele, finanční řízení, firemní ukazatele, horizontální analýza, vertikální analýza.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16249 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Halbichová, Ivana. Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:53, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz