Bc. Ivana Halbichová

Bakalářská práce

Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi

Basic financial indicators and their application in practise
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou základních finančních ukazatelů a jejich uplatněním ve vybrané společnosti Alco Controls, spol. s r. o. První dvě kapitoly pojednávají o teoretickém základu finančních ukazatelů jako nástrojů finanční analýzy, klasifikaci finančních ukazatelů a metodách jejich zpracovávání. Následuje kapitola zaměřená na vybrané poměrové ukazatele a způsoby jejich výpočtu …více
Abstract:
This bachelor work deals with the basic financial indicators and their use in company Alco Controls, spol. s r. o. First two chapters include information about theoretical base of financial indicators as a tool for financial analysis, then classification of financial indicators and the methods of their use. After that follows the practical part of work which is dedicated to company Alco Controls, spol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halbichová, Ivana. Základní finanční ukazatele a jejich uplatnění v praxi. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní