Bc. Jitka Chylíková

Diplomová práce

The East and the West in Joseph Conrad's "Under Western Eyes"

The East and the West in Joseph Conrad's "Under Western Eyes"
Abstract:
The focus of this paper is to explore the differences between the East and the West as described in Under Western Eyes by Joseph Conrad. Firstly, the division line and the mindset differences are outlined in order to provide background for the subsequent analysis. Once the background is provided, the novel Under Western Eyes is analyzed in contrast with Conrad's own opinions as well as with the theory …více
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat rozdíly mezi východem a západem, které se projevují v knize Před očima západu od Josepha Conrada. V první části práce je určena dělící linie mezi východem a západem, a také rozdíly ve smýšlení osob pocházejících z těchto částí světa s cílem poskytnout základní informace nutné pro následnou analýzu. Poté, co jsou rozdíly vyznačeny, je román Před očima západu analyzován …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chylíková, Jitka. The East and the West in Joseph Conrad's "Under Western Eyes". Pardubice, 2023. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Anglická filologie / Anglická filologie

Práce na příbuzné téma