Kateřina Hadrabová

Diplomová práce

Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj

The regional public transportation system - case study Plzeňský and Jihočeský region
Anotace:
Diplomová práce analyzuje aktuální stav veřejné dopravy v Plzeňském a Jihočeském kraji, přičemž jejím cílem je zhodnotit řešení systému veřejné dopravy v uvedených krajích, vč. rámcového návrhu možného zlepšení současného stavu a problematiky kompatibility systémů. Teoretická část práce je zaměřena na význam veřejné dopravy pro rozvoj sídel a regionů, oblast dopravní obslužnosti a závazek veřejné služby …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current state of public transport in Plzeňský and Jihočeský region. Its aim is to evaluate the public transportation systems in these regions and propose a framework for improvement of the existing situation towards the compatibility of both systems. The theoretical part of this thesis is focused on the importance of public transport for the development of settlements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2014
  • Vedoucí: Milan Damborský
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61124