Mgr. Květa Šímová

Diplomová práce

Accommodating learning styles in EFL coursebooks for YL

Accommodating learning styles in EFL coursebooks for YL
Anotace:
Diplomová práce „Zohlednění učebních stylů v učebnicích angličtiny pro mladší žáky“ se v teoretické části zabývá učebními styly žáků a různými pohledy na ně. Práce je zaměřena zejména na učební styly členěné podle smyslového vnímání, čili vizuální, auditivní a kinestetický učební styl (VAK). Na základě těchto teoretických poznatků jsou v praktické části analyzovány učebnice, používané na 1. stupni …více
Abstract:
Diploma thesis „Accommodating learning styles in EFL coursebooks for young learners“ deals with learning styles and different views on categorising them. The thesis focuses mainly on learning styles based on sensory preferences, thus visual, auditory and kinaesthetic learning style (VAK). Based on this theoretical background the EFL coursebooks for young learners are analysed in the practical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta