Veronika HAISOVÁ

Diplomová práce

Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.

Changes in attitudes of primary school teachers to their profession during the career.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami postojů učitelů prvního stupně základní školy v průběhu jejich profesní dráhy. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na historický vývoj učitelského povolání a výchovy, na hlavní myslitele ovlivňující vývoj této profese a na postavení učitelské profese ve společnosti v minulosti i nyní. Popisujeme i vliv vývojových …více
Abstract:
The thesis is focused on changing in attitudes of primary school teachers during their career. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we focus on historical development of teacher´s profession and education, on main thinkers having influence on this profession´s development and on the position of teacher´s profes-sion in the society in the past and now. We …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAISOVÁ, Veronika. Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk