Veronika HAISOVÁ

Master's thesis

Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.

Changes in attitudes of primary school teachers to their profession during the career.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá změnami postojů učitelů prvního stupně základní školy v průběhu jejich profesní dráhy. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na historický vývoj učitelského povolání a výchovy, na hlavní myslitele ovlivňující vývoj této profese a na postavení učitelské profese ve společnosti v minulosti i nyní. Popisujeme i vliv vývojových …more
Abstract:
The thesis is focused on changing in attitudes of primary school teachers during their career. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we focus on historical development of teacher´s profession and education, on main thinkers having influence on this profession´s development and on the position of teacher´s profes-sion in the society in the past and now. We …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAISOVÁ, Veronika. Změny postojů učitelů prvního stupně ZŠ k jejich povolání v průběhu profesní dráhy.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary Schools - English Language