Bc. Joruna Hrabalová

Bakalářská práce

Terminology of criminal law: comparison between American English, British English and Czech concepts

Terminology of criminal law: comparison between American English, British English and Czech concepts
Anotace:
Tato práce pojednává o terminologii právní angličtiny. Cílem je sestavení komplexního a úplného přehledu konkrétních termínů používaných při překladu právních textu z a do anglického jazyka, se speciálním zaměřením na terminologii trestního práva. První část je teoretická a zabývá se popisem právního jazyka, jednotlivých právních odvětví, rozdílných právních systémů a specifičností právní terminologie …více
Abstract:
The thesis deals with the terminology of legal English. Its aim is to give a thorough and complete overview of specific terms used in translations of legal English texts, with a focus on criminal law. The first part is theoretical and describes the language of law, the types of law, different law systems and specific features of legal terminology. The second, practical part presents the actual terminology …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta