Hana Hoffmannová

Bakalářská práce

Městský kamerový a dohlížecí systém v Litvínově

An urban camera surveillance system in Litvínov
Abstract:
V dnešní době je ochrana života, zdraví a majetku důležitým faktorem. Součástí takové ochrany je i prevence. Jedním ze způsobů prevence je i zavedení městských kamerových systémů ve městech. Práce se zabývá postupným budováním kamerového systému v Litvínově. Je zde souhrn použité techniky. Reálné pohedy ze zabudovaných kamer na město. Výčet použití kamer v roce 2006 a 2007.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava