Jakub ČECH

Bakalářská práce

Putinovo Rusko - demokracie, hybridní režim nebo autoritarismus?

Putin's Russia - democracy, hybrid regime or authoritarianism?
Anotace:
Cílem této práce bylo určit jaký typ režimu je v současné době za vlády Vladimira Putina v Ruské federaci. Jako první jsem stanovil definice demokratického, hybridního a autoritářského režimu, podle kterých jsem analyzoval současný ruský režim. Operuji hlavně s volbami, které jsou jasným ukazatelem demokratičnosti a vztahem mezi režimem a společností, zejména pak dodržování lidských práv. Posléze jsem …více
Abstract:
The aim of this work was to determine what type of regime is currently under the rule of Vladimir Putin in the Russian Federation. I first set out the definitions of a democratic, hybrid and authoritarian regime by which I analyzed the current Russian regime. I mainly operate with elections that are a clear indicator of democracy and the relationship between the regime and society, especially respect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECH, Jakub. Putinovo Rusko - demokracie, hybridní režim nebo autoritarismus?. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/