Bc. Lukáš Kotek

Diplomová práce

Status občana při zajištění osobní a komunitní bezpečnosti

The Status of Citizens in the Course of Ensuring Personal and Community Security
Anotace:
Práce vychází z myšlenky, že občan je první osobou, která může reagovat při násilném útoku, a to mnohem dříve než přijede policie. Cílem je tedy analyzovat možnosti občanů pro zapojení do systému osobní a komunitní bezpečnosti a definovat hrozby pro občana České republiky z pohledu násilných útoků. Dále je navržen systém zapojení občanů do systému bezpečnosti a vytvořena metodika hodnocení sloužící …více
Abstract:
The thesis is based on the idea that the citizen is the first person to react in a violent at-tack, much before the police arrive. The aim is therefore to analyze the possibilities of citizens to participate in the system of personal and community security and to define threats for the citizen of the Czech Republic from the point of view of violent attacks. It also proposes a system of citizen involvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Maláník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotek, Lukáš. Status občana při zajištění osobní a komunitní bezpečnosti. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management