Theses 

Stanislav Vrbík v olomouckém hudebním životě – Martin Výtisk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie

Martin Výtisk

Bakalářská práce

Stanislav Vrbík v olomouckém hudebním životě

Stanislav Vrbík in musical life of Olomouc

Anotace: Práce je zaměřena na olomoucké působení Stanislava Vrbíka (1907-1987). S Olomoucí spojil na 60 let života. Práce sleduje především jeho profesní život. Vynikal jako varhanní interpret, skladatel duchovní i světské hudby, dirigent, učitel hry na varhany, varhanní improvizace, klavíru a nácviku intonace. Rovněž se proslavil jako spisovatel, psal poezii i prózu, svými články také přispíval do tisku. Na konci života řídil kůr Dómu sv. Václava v Olomouci

Abstract: Work is addicted to functioning in Olomouc of Stanislav Vrbík (1907-1987). He spent in Olomouc over 60 years of his life. Work monitors first of all his professional life. He exceled as an organ interpreter, composer of spiritual and secular music, conductor, teacher of organ-playing, organ improvisation, piano and rudiments of intonation. He was known as a writer, too, he wrote poetry and prose, he contributed his articles to newspapers and magazines. At the end of life he became a director of the loft of St. Wenceslas cathedral in Olomouc

Klíčová slova: varhaník, varhany, varhanní improvizace, skladatel, pedagog, ředitel kůru, spisovatel, dirigent, dóm, Olomouc

Keywords: organist, organ, organ improvisation, composer, teacher, director of the loft, writer, conductor, duomo, Olomouc

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Vičarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz