Theses 

Degresívna sadzba dane z príjmu a daňové príjmy Slovenskej republiky – Bc. Andrej Bohuš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrej Bohuš

Master's thesis

Degresívna sadzba dane z príjmu a daňové príjmy Slovenskej republiky

Degressive rate of income tax and tax revenues of Slovak Republic

Abstract: The main goal of the diploma work is to create a degressive model of taxation of personal and corporate income and impact of such a system on tax revenue of the Slovak Republic. The first chapter explains the concepts of the tax system in Slovakia, focusing on income tax. Explains the motivation measurement taxpayers in paying taxes. The second chapter analyses the development of tax rates personal and corporate income for the period of the independent Slovak Republic. We also monitor the impact of rates on tax revenues. In the last section we apply the model to a degressive tax revenues and predict their development.

Abstract: Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie degresívneho modelu zdaňovania príjmov fyzických a právnických osôb a dopad takéhoto systému na daňové príjmy Slovenskej republiky. Prvá kapitola približuje pojmy daňový systém v Slovenskej republike so zameraním na daň z príjmu. Vysvetľuje meranie motivácie daňovníkov pri platení daní. V druhej kapitole analyzujeme vývoj sadzby dane z príjmu fyzických a právnických osôb za obdobie samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň sledujeme vplyv sadzby na daňové príjmy. V poslednej časti aplikujeme degresívny model na daňové príjmy a predikujeme ich vývoj.

Kľúčové slová: dane, daň z príjmu, fyzické osoby, právnické osoby, Slovenská republika, sadzba dane, degresívna sadzba, tax, income tax, individuals, corporations, Slovak Republic, tax rate, degressive rate

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 18:17, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz