Bc. Andrea Zelenková

Diplomová práce

Podnikatelský plán pro založení masérského a relaxačního centra

The business plan for the establishment of massage and relaxation center
Anotace:
Cílem diplomové práce „Podnikatelský plán pro založení masážního a relaxačního centra“ je představení problematiky přípravy na založení a provozování podnikatelské činnosti na základě zpracování podnikatelského plánu. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení samotného významu a obsahu jednotlivých částí plánu. Aplikační část je zahájena průzkumem trhu formou dotazníkového šetření mezi potenciálními …více
Abstract:
The aim of the thesis „The business plan for the establishment of massage and relaxation center“ is the introduction of the issue of preparation for setting a business and consequent operating it based on an elaborated business plan. The theoretical part is focused on the explanation of the very own meaning and on the knowledge of content of particular parts of the plan. The practical part begins with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní