Bc. Magdaléna KOŽUCHOVÁ

Diplomová práce

Role muže očima žen a role ženy očima mužů

How the men see the roles of women and how the woman see the roles of men
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ?rolemi mužů očima žen a rolemi žen očima mužů.? Genderové role muže a ženy a jak jsou posuzovány u pohledu mužů a žen v oblastech rodiny a zaměstnání. Cílem prvních třech částí, které jsou zaměřeny teoretický je problematika rolí mužů a žen v rodině a zaměstnání. Popisuji základními pojmy, zabývám se biologickými a psychologickými rozdíly mezi pohlavími a vytvořenými …více
Abstract:
This thesis is aimed at how the men see the roles of women and how the women see the roles of men, furthermore how the gender roles of men and women are considered in the spheries of family and employment. The aim of the first three theoretic parts is the problems of men and women in families and employment. I?m explaining the basic concepts, focus on biological and psychological differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2009
Zveřejnit od: 20. 3. 2009
Identifikátor: 1015912

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽUCHOVÁ, Magdaléna. Role muže očima žen a role ženy očima mužů. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika