Mgr. Aleš Florián

Bakalářská práce

Povolovací řízení dle zákona o spotřebních daních

Authorization Procedure according to the Excise Tax Act
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zákonem o spotřebních daních se zaměřením na povolovací řízení. Obecně charakterizuje aktuální právní úpravu zdanění se stručným popisem nejdůležitějších změn od účinnosti zákona č. 353/2003 Sb. Popisuje jednotlivé typy povolení vydávaných podle zákona o spotřebních daních se zaměřením na povolení, které je charakteristické pro režim podmíněného osvobození od daně. Analyzuje …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the Act on Excise Duty, with the focus on the authorization procedure. Thesis is focusing on the general characteriza-tion of the current tax legislation while briefly describing the most important changes following the coming into effect of the Act No. 353/2003 Coll. It describes the various types of permits, issued under the Act on Excise Duty, with the focus on characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta