Martin PLOHÁK

Diplomová práce

Names in Fantasy and Sci-fi Literature: Meaning and Translation

Význam jmen a jejich překlad v dílech fantasy a sci-fi
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlastními jmény v dílech sci-fi a fantasy, konkrétně pak jejich významy pro daná universa a jejich překladem. Za cíl si klade analyzovat takzvaná "mluvící" jména a jména obecně, způsob jakým zapadají do rámce díla a možné varianty překladu. Použité metody zahrnují onomastickou a literární analýzu, aplikaci rozličných překladatelských přístupů a využití korpusu obsahujícího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of proper names in the works of sci-fi and fantasy, specifically with their meanings within the given universe and their translation. It aims at analyzing the so called "speaking" names and names in general, the way they fit into the frame of the works, and possible variants of translation. Methods used include onomastic and literary analysis and application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLOHÁK, Martin. Names in Fantasy and Sci-fi Literature: Meaning and Translation. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi