Theses 

Analýza služeb v franchisingovém řetězci „Švejk restaurant“ – Lucie Kratochvílová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lucie Kratochvílová

Bakalářská práce

Analýza služeb v franchisingovém řetězci „Švejk restaurant“

Analysis services in franchising chain, "Svejk restaurant"

Anotace: Bakalářská práce zkoumá vybrané Švejk restaurace pomocí mystery shoppingu, komparativní analýzy a rozhovoru s manažery restaurací. Část teoretická vysvětluje a objasňuje pojmy: gastronomie, česká gastronomie, gastronomická pravidla, restaurační řetězce, franchising a nakonec mystery shopping. Cílem bakalářské práce je porovnat vybrané restaurace v poskytování služeb a také zjištění, které služby dělá daná restaurace nadstandardně, nad rámec franchisinových podmínek. Komparace služeb budu zjišťovat pomocí mystery shoppingu, rozhovorem s provozními, sledováním a nákupem produktů. Praktická část na základě získaných informací porovnává odbornost a chování personálu, uniformy, bezbariérové přístupy, čistota restaurace a toalet. A také průměrnou cenu nápojů a pokrmů. Dalším porovnávacím ukazatelem jsou rozhovory s provozovateli restaurací, kdy je porovnávána kapacita restaurace, motivace personálu, specifické služby, specifická jídla, průměrná návštěvnost v týdnu a naopak o víkednu a dobové prvky. Bakalářská práce zahrnuje tyto metody výzkumu: mystery shopping, rozhovor a komparativní analýzu.

Abstract: Bachelor thesis of selected Švejk restaurant using mystery shopping, comparative analysis and interview with restaurant managers. The theoretical part explains and clarifies the terms: gastronomy, czech gastronomy, gastronomic rules, restaurant chains, franchising and finally mystery shopping. The aim of the bachelor thesis is to compare these restaurants in the provision of services as well as to find out what services the restaurant does in addition to the franchise conditions. The service comparison will be searched by mystery shopping, interviewing with the manager and purchasing products. Practical part compares on the basis of the obtained information behavior of staff, uniforms, barrier-free approaches, cleanliness of restaurants and toilets. And also the average price of drinks and meals. Another benchmark is interviews with restaurant managers, when compares restaurant capacity, staff motivation, specific services, specific meals, average weekly attendance, and weekends and quality of service. The primary result of this work is to find that these restaurants offer quality services at a high standard. Bachelor thesis includes the following methods of research: mystery shopping, interview and comparative analysis.

Klíčová slova: Klíčová slova, Švejk restaurant, franchising, rozhovor, mystery shopping Keywords, interview, mystery shopping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz