Lucie Kratochvílová

Bakalářská práce

Analýza služeb v franchisingovém řetězci „Švejk restaurant“

Analysis services in franchising chain, "Svejk restaurant"
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vybrané Švejk restaurace pomocí mystery shoppingu, komparativní analýzy a rozhovoru s manažery restaurací. Část teoretická vysvětluje a objasňuje pojmy: gastronomie, česká gastronomie, gastronomická pravidla, restaurační řetězce, franchising a nakonec mystery shopping. Cílem bakalářské práce je porovnat vybrané restaurace v poskytování služeb a také zjištění, které služby dělá …více
Abstract:
Bachelor thesis of selected Švejk restaurant using mystery shopping, comparative analysis and interview with restaurant managers. The theoretical part explains and clarifies the terms: gastronomy, czech gastronomy, gastronomic rules, restaurant chains, franchising and finally mystery shopping. The aim of the bachelor thesis is to compare these restaurants in the provision of services as well as to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.