Theses 

Analýza služeb v franchisingovém řetězci „Švejk restaurant“ – Lucie Kratochvílová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Lucie Kratochvílová

Bachelor's thesis

Analýza služeb v franchisingovém řetězci „Švejk restaurant“

Analysis services in franchising chain, "Svejk restaurant"

Abstract: Bakalářská práce zkoumá vybrané Švejk restaurace pomocí mystery shoppingu, komparativní analýzy a rozhovoru s manažery restaurací. Část teoretická vysvětluje a objasňuje pojmy: gastronomie, česká gastronomie, gastronomická pravidla, restaurační řetězce, franchising a nakonec mystery shopping. Cílem bakalářské práce je porovnat vybrané restaurace v poskytování služeb a také zjištění, které služby dělá daná restaurace nadstandardně, nad rámec franchisinových podmínek. Komparace služeb budu zjišťovat pomocí mystery shoppingu, rozhovorem s provozními, sledováním a nákupem produktů. Praktická část na základě získaných informací porovnává odbornost a chování personálu, uniformy, bezbariérové přístupy, čistota restaurace a toalet. A také průměrnou cenu nápojů a pokrmů. Dalším porovnávacím ukazatelem jsou rozhovory s provozovateli restaurací, kdy je porovnávána kapacita restaurace, motivace personálu, specifické služby, specifická jídla, průměrná návštěvnost v týdnu a naopak o víkednu a dobové prvky. Bakalářská práce zahrnuje tyto metody výzkumu: mystery shopping, rozhovor a komparativní analýzu.

Abstract: Bachelor thesis of selected Švejk restaurant using mystery shopping, comparative analysis and interview with restaurant managers. The theoretical part explains and clarifies the terms: gastronomy, czech gastronomy, gastronomic rules, restaurant chains, franchising and finally mystery shopping. The aim of the bachelor thesis is to compare these restaurants in the provision of services as well as to find out what services the restaurant does in addition to the franchise conditions. The service comparison will be searched by mystery shopping, interviewing with the manager and purchasing products. Practical part compares on the basis of the obtained information behavior of staff, uniforms, barrier-free approaches, cleanliness of restaurants and toilets. And also the average price of drinks and meals. Another benchmark is interviews with restaurant managers, when compares restaurant capacity, staff motivation, specific services, specific meals, average weekly attendance, and weekends and quality of service. The primary result of this work is to find that these restaurants offer quality services at a high standard. Bachelor thesis includes the following methods of research: mystery shopping, interview and comparative analysis.

Keywords: Klíčová slova, Švejk restaurant, franchising, rozhovor, mystery shopping Keywords, interview, mystery shopping

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Vinš
  • Reader: Ing. Jiří Zelený

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 03:23, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz