Mgr. Karolína Čižmárová

Bakalářská práce

Chiméry vytvorené transgénovou medzidruhovou manipuláciou

Chimeras created by interspecies transgenic manipulation
Abstract:
The thesis Chimeras created by transgenic interspecies manipulation is devoted to the intersection between biological art and genetic engineering - transgenic art, ad its final project - chimera, an unique living organism. The thesis defines the term "chimera", maps its history in the artistic enviroment and focuses on the specifics of genetic engineering. Through the description of several resulting …více
Abstract:
Bakalárska práca Chiméry vytvorené transgénovou medzidruhovou manipuláciou je venovaná prieniku biologického umenia a génového inžinierstva - transgénovému umeniu, a jeho výslednému projektu – chimére, unikátnemu živému systému. Definuje pojem chiméry, mapuje jej históriu v umeleckom prostredí a sústreďuje sa na špecifiká génového inžinierstva. Prostredníctvom niekoľkých výsledných projektov sa zameriava …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Ivičič
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma