Bc. Zdeněk Pták

Bachelor's thesis

"Využití dotačních možností sportovních klubů v Praze – SK Neptun Praha".

Utilization of Endowment Possibilities in Sport Clubs in Praha - SK Neptun Praha
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá dotačními možnostmi klubu synchronizovaného plavání SK Neptun Praha. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a osvětlení financování sportu z veřejných prostředků. V praktické části se práce zabývá aktuálními dotačními programy, které jsou dostupné pro sportovní kluby v Praze.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subsidy possibilities of the SK Neptun Prague synchronized swimming club. The theoretical part is focused on the definition of basic concepts and clarification of financing of sport from public funds. In the practical part, the thesis deals with the current subsidy programs, which are available for the sports clubs in Prague.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Pavel Mudra
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií