Bc. Michal Portyš

Bakalářská práce

Vliv změny devizových kurzů na export,import zboží,služeb a kapitálu v České republice.

Modification of currency exchange rate and his effect on export,import of commodity,services and capital in the Czech Republic.
Anotace:
Práce je věnována vysvětlení vzájemného vztahu mezi objemem importu a exportu v závislosti na změně devizového kurzu. Popisuje chování importérů a exportérů v závislosti na situaci zhodnocení či znehodnocení měny. Charakterizuje různé systémy měnového kurzu. Dále popisuje vývoj kurzu koruny s podrobnějším zaměřením na roky 2005 ? 2007.
Abstract:
This work focuses on an explanation of interrelationship of import and export volume, depending on situation of appreciation or depreciation of currency. It defines different currency rate systems and also describes trend in currency rate czech koruna and focuses especially on years 2005 ? 2007.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Portyš, Michal. Vliv změny devizových kurzů na export,import zboží,služeb a kapitálu v České republice.. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika

Práce na příbuzné téma