Bc. Kateřina Droščínová

Bakalářská práce

Vliv postojů české společnosti na životní situaci Vietnamců žijících v ČR.

The affect from Czech societie`s attitudes towards living situation of the Vietnamese living in the Czech Republic.
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, jak je životní situace Vietnamc žijících veské republice ovlivnna postoji eské spolenosti vi vietnamské menšin. Vúvodu je vymezen cíl práce a je objasnno, kemu budou získané poznatky využity. Vprvní ásti práce jsou vymezeny základní pojmy a je popsána životní situace Vietnamc žijících vR zhlediska ty dimenzí (fyziologické, psychologické, sociální a noogenní) životní situace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out, how is the living situation of the Vietnamese living in the Czech Republic affected from Czech societies attitudes towards Vietnamese minority. The introduction of the text specifies the aim of the thesis and clears up how will be used developed informations. The first part of the text defines main concepts and describes living situation of the Vietnamese living …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia (kombinované) / Sociální politika a sociální práce