Bc. Kateřina Balová

Bakalářská práce

Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením

Czech sign language in communication between hearing parents and their severe hearing impaired child.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje postavení českého znakového jazyka v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením. Český znakový jazyk je vnímán jako efektivní komunikační systém, který umožňuje rodičům funkčně komunikovat se svým dítětem. Od funkční komunikace se odvíjí socializace a zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Teoretická část práce se zaměřuje na popis pojmu sluchové postižení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role of the Czech sign language in communication among hearing parents and children with severe hearing impairment. The Czech sign language has been regarded as an effective communication system that allows parents to interact funcionally with the child. Socialization and healthy development of the child's personality are based on functional communication. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavelková
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta