Bc. Ondřej Šindelář

Diplomová práce

Hodnocení fytotoxicity kalů z vybraných čistíren odpadních vod

The assessment of the phytotoxicity of sludge from selected sewage treatment plants
Anotace:
Diplomová práce na téma „Hodnocení fytotoxicity kalů z vybraných čistíren odpadních vod“ se zabývá situací kalového hospodářství v dnešní době a hodnocením fytotoxicity čistírenských kalů. Čistírenské kaly vznikají při procesu čištění odpadních vod. V dnešní době je skládkování kalů z hlediska ochrany přírody, dle stávající legislativy na posledním místě ve způsobu nakládání. Dále se práce věnuje legislativnímu …více
Abstract:
The diploma thesis “The assessment of the phytotoxicity of sludge from selected sewage treatment plants“ deals with the current situation of the sludge treatment and disposal and the assessment of phytotoxicity of sewage treatment sludge. The sewage treatment sludge comes into existence during the process of sewage treatment. Nowadays is sludge landfilling from the point of view of nature protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta