Bc. Lucie Staňková

Diplomová práce

Porovnání srdeční frekvence in-line bruslařů na různých tratích

Comparison of heart rate in in-line skaters on different tracks
Anotace:
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje in-line bruslení – jeho charakteristikou, základy fyziologie, oběhovému a dýchacímu systému, měřením tepové frekvence, sportestry a věkovými specifiky. Praktická část se věnuje vyhodnocení provedeného měření a porovnání průměrné srdeční frekvence u in-lin bruslařů na různých tratích. Vyhodnocení je rozděleno na závodníky …více
Abstract:
This work is divided to theoretic and practical part. Theoretic part follows in-line skating – its characteristics, basis of physiology, circulatory and respiratory system, measurement of heart rate, sportesters and specificity of age. Practical part follows evaluation of in-line’s competition and comparing of average heart rate in in-line skaters on different tracks. The evaluation is divided to racers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií