Bc. et Bc. Michal Holič

Bakalářská práce

Prezidentské voľby v USA 2012: Analýza financovania volebných kampaní Mitta Romneyho a Baracka Obamu

U.S. Presidential Election 2012: Analysis of campaign financing of Mitt Romney and Barack Obama
Abstract:
The thesis is dealing with the question of financing presidential electoral campaigns in the United States of America from the view of statutory regulation, components of funding and Super-PAC functioning, whilst focusing primarily on the 21st century and Super-PACs. Our main goal is to analyze this new Super-PACs phenomenon from the view of their independent presidential electoral campaign 2012 expenditures …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá financovaním prezidentských volebných kampaní v Spojených štátoch amerických z pohľadu histórie zákonnej regulácie, zložiek financovania a fungovania Super-PACov, pričom sa primárne zameriava na 21. storočie a Super-PACy. Cieľom je zanalyzovať tento nový fenomén Super-PACov z hľadiska ich nezávislých výdavkov na prezidentskú volebnú kampaň 2012 a zistiť, či mali vplyv na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons)

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií