Theses 

Inovace hodnocení a motivace pracovníků ve vybrané firmě Alliance Laundry CE s.r.o – Ondřej Měkýš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Měkýš

Bakalářská práce

Inovace hodnocení a motivace pracovníků ve vybrané firmě Alliance Laundry CE s.r.o

Inovation of evaluation and motivation of employees in company Alliance Laundry CE s.r.o

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na motivaci a hodnocení pracovníků ve společnosti Alliance Laundry CE. V první části byla provedena rešerše odborné literatury na dané téma. V analytické části práce byla prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních metod výzkumu provedena analýza současného stavu systému motivace a hodnocení zaměstnanců v zkoumané společnosti a na základě získaných výsledky byla navržena optimalizace současných procesů v rámci motivace a hodnocení v této společnosti.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the motivation and eveluation process of Alliance Laundry CE employees. In first part of the thesis has been done recherche of professional literature on given topic. In analytic part has been done by qualitative and quantitative method of examination current status of motivation and evaluation of employees in surveyed company and then based on received results has been proposed optimalization of current procesess in terms of motivation and employee evalutation in this company.

Klíčová slova: pracovní výkon, hodnocení pracovníků, motivace pracovníků, motivační faktory, motivační teorie

Keywords: employee motivation, motivation factors, motivation teories, employee evaluation, working performance

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/5121 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:51, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz