Radovan Fusek

Disertační práce

Descriptors for Object Detection in Image Recognition

Descriptors for Object Detection in Image Recognition
Anotace:
K popisu objektů můžeme použít obrazové příznaky, které obecně bývají založeny na různých vlastnostech (tvar, textura, barva). Při návrhu příznaků je kladen důraz na jejich efektivitu jak z pohledu detekční úspěšnosti tak z pohledu jejich množství. Velký počet obrazových příznaků může negativně ovlivnit dobu trénování i dobu samotné detekce. V posledních letech bylo publikováno mnoho obrazových příznaků …více
Abstract:
The objects of interest can be described using various image information (e.g. shape, texture, colour). In the area of feature based detectors, the image features are the carries of this information. The goal is to successfully describe the object with a relatively small set of numbers; the large number of features slows down the training and detection phases and the methods for the reduction of feature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Petr Čermák, Pavel Zemčík, Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava