Bc. et Bc. Monika Rozsypalová

Diplomová práce

Riziko a smrt v současné západní kultuře: Analýza filmových zpracování

Risk and death in the contemporary Western culture: An analysis of film presentation
Anotace:
Tato diplomová práce se bude věnovat představení problematiky smrti v dnešní spo-lečnosti a dále uměleckého a mediálního obrazu smrti ve filmech. Zaměří se na analýzu tří vybraných současných filmů západního průmyslu, které jsou divácky oblíbené, zastupují různé žánrové kategorie a zároveň zpracují s motivem smrti, ty pak využije jako datové zdroje. Právě filmy jsou média, která divákům předkládají …více
Abstract:
This master’s thesis is dedicated to the issue of death in today’s society and the artistic and media depiction of death in the movies. The thesis focuses on the analysis of three selected present-time movies of the western film industry, which are favourite amongst the viewers, the movies represent different genres and simultaneously operate with the motive of death. These movies serve as data sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Žáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma