Mgr. Zuzana Pavelková

Master's thesis

Pohled pacientů a terapeutů na významné situace v průběhu skupinové psychoterapie

Patients' and therapists' view of important factors of group psychotherapy
Abstract:
Práce se zabývá pohledem pacientů a terapeutů na významné terapeutické prvky v prů- běhu šestitýdenního skupinového programu. Zkoumán je pohled na pozitivní pomáhající i negativní bránící prvky. Cílem výzkumu je upozornit na možný odlišný pohled terapeutů a jejich pacientů na to, co vnímají ve skupinovém programu jako nápomocné a co naopak jako bránící dosažení terapeutické změny. Výzkumná část se …more
Abstract:
The study deals with patients’ and therapists’ view of important therapeutic factors du- ring the six weeks lasting group psychotherapy programme. The view of helping as well as hindering factors is studied. The main research target of the study is pointing out to the possible different view of patients and their therapists of these factors. The re- search part deals first with the patients’ view of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií