Klára LUDÍNOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt gymnasia

Designe and processing of project documentation for a building permit of gymnasium in Plzen
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá řešením novostavby gymnasia v Plzni na Borech. Objekt je čtyřpodlažní a bude se v něm nacházet celkem 18 klasických tříd, 13 odborných učeben a knihovna se studovnou. Půdorysně je budova řešena ve tvaru písmena H. Prostory tříd se nacházejí v postraních křídlech objektu, středová část je vyhrazena pro administrativu školy a kabinety pedagogů. Objekt je rozdělen na tři …více
Abstract:
This Bachelor?s thesis provides technical documents for the construction of a gymnasium in Plzeň in Bory. The building has four floors and comprises 18 standard classrooms, 13 technical classrooms and the library with a study room. The ground plan has the shape of letter H. The classrooms are placed in the wings of the building and school administration bodies and staff rooms in the central part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUDÍNOVÁ, Klára. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt gymnasia . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd