Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování

The Impact of Cooperative Strategies on the Efficiency of Language Teaching
Abstract:
Práce se zabývá rozdíly ve vícejazyčné kompetenci adolescentů, kteří v průběhu terciálního studia pracovali převážně kompetitivními metodami a těch, kteří pracovali na základě kooperace (s přihlédnutím k osobnostním předpokladům studentů). Disertační výzkum je založen převážně na kvantitativním metodologickém přístupu k výzkumu problematiky kooperativních strategií, je nicméně doplněn i přístupy kvalitativními …more
Abstract:
This work puts mind to differences in a multilanguage competence of adolescents, who have been working with competent methods during a tertiary study, who has been working on a base of cooperation (with a contideration to own presumptions of students). The dissertation research is based mainly on a quantitative methodologica,approach to the research of the problem of cooperative strategies, nevertheless …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2008
  • Supervisor: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta