Ing. Kamila Fridrichová

Bakalářská práce

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. z pohledu zkvalitňování služeb

Transport Company of the Towns Most and Litvínov Corp. from the Point of View of Improving Quality of Services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkvalitňováním služeb ve veřejné dopravě. Zaměřuje se zejména na největšího dopravce na Mostecku, tj. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. V teoreticko-metodologické části představuji veřejnou dopravu všeobecně jako celek a s tím související témata, vycházející zejména z hlavních úkolů dopravní politiky a integrovaného dopravního systému. V prakticko-analytické části …více
Abstract:
Die Bakkalaurarbeit beschäftigt sich mit der Qualitätsverbesserung der Dienste im öffentlichen Verkehr. Sie orientiert sich besonders auf den grössten Verfrachter, er heisst VERKEHRSBETRIEB der Städte Most und Litvínov, AG. In dem theoretisch-methologischen Teil stelle ich den öffentlichen Verkehr im Allgemeinen vor und die damit zusammenhängenden Themen, ausgehend vor allem von den wichtigsten Aufgaben …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Štěpán Bartoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa